Интернет репутация – какво не бива да правим?

Съдържание

  Изграждане на интернет репутация – често срещани грешки

  Изграждането на положителна интернет репутация е от съществено значение за изграждането и развитието на всеки бизнес. Понякога обаче това не е толкова лесно, както изглежда и дори ако я градите дълго и упорито, винаги бихте могли да я загубите за съвсем кратък срок от време. Затова е толкова важно да разберете как да се справите с евентуални кризисни ситуации предварително, така че да избегнете напълно или да минимализирате риска от евентуални щети.

  И така, нека да се фокусираме върху основните грешки, които биха могли да възникнат. Дори и при едно целенасочено изграждане на интернет репутация.

  Грешка 1. Съзнателно укриване на проблема

  Умишленото скриване на проблемите, опитът за минимализиране на последствията или пълното отричане на участието на фирмата в даден инцидент, например, е една огромна грешка. Рано или късно това се осъзнава от всеки, като е факт, че последиците от подобен развой са в състояние да причинят много повече вреда, отколкото ако проблемът бъде признат още в самото начало.

  Грешка 2. Работа с външни целеви аудитории и отсъствие на корпоративна политика

  Усилената работа с външни целеви аудитории и абсолютната липса на корпоративна политика  е втората голяма грешка, която се допуска при изграждането на интернет репутация. Защо е така? Защото интернет репутацията е своеобразен комплекс от мерки, които включват и комуникацията между служител и потребител, а неудовлетвореният служител определено няма особено голямо желание да се постарае да предложи качествена услуга, от което неизбежно страда и репутацията.

  Грешка 3. Неправилно разпределение на вниманието между участниците на пазара

  Доста компании отчитат фактора интернет репутация като важен само в един-единствен случай. А именно  при контакт с акционери, инвеститори и банки. Това е изключително грешен подход, тъй като не е ориентиран към бъдещо развитие. Когато се фокусираме единствено върху определен фактор за формиране на репутация, то неговият колапс е неизбежен. И въпрос единствено на време.

  За да се избегнат подобни последици, е важно да се подходи правилно. С интегриран подход при управлението на интернет репутацията. Това е особено важно, когато самата компания е загрижена за своето бъдеще и държи да задържи добрите си позиции на пазара.  

  Към нашите Уеб-услуги.