UI UX дизайн

Съдържание

  УИ УX дизайн

  Какво е UI UX дизайн?

  UI дизайн и UX дизайн са два от най-често объркваните и взаимосвързани термини в дизайна на уеб сайтове и приложения за мобилни устройства. Това е разбираемо, тъй като двата термина обикновено се поставят заедно в един термин, UI / UX дизайн – както постъпихме и ние още в заглавието на статията. Сега ще подходим различно, ще разделим двата термина и ще ги обясним поотделно. Ще се опитаме в края на този текст да получите добро разбиране за разликите в двата термина и как те се отнасят един към друг.

  Ще започнем с UI дизайн

  Съкращението означава потребителски интерфейс (user interface). Това е съвкупността от бутоните за управление на сайта, текстът, изображенията, и всички важни елементи, с които потребителят взаимодейства. Графичните дизайнери отговарят за UI дизайна. Те са тези, които избират цветовите схеми, формата на бутоните, шрифтовете. Те създават визията на потребителския интерфейс.  Те трябва да се погрижат не само за естетиката на интерфейса, но и за практичното използване на същия.

  Какво тогава е UX?

  UI UX дизайн image 2 Съкращението означава потребителски опит (user experience). Тоест това е тази част от целия сайт и приложенията в него, и как потребителят комуникира с него във всеки един момент. Най-общо казано потребителският опит се определя от това колко лесно или трудно е да се взаимодейства с елементите на потребителския интерфейс, създадени от дизайнерите. Така че UX дизайнерите са пряко свързани с приложението на потребителския интерфейс и ето защо хората се объркват двете понятия. Те са натоварени със задачата да определят как ще работи потребителският интерфейс.

  Принцип на взаимодействие

  Най-общо казано, UX дизайнерът решава как работи потребителският интерфейс, докато UI дизайнерът решава как изглежда потребителският интерфейс. Това е процес на взаимодействие и двата дизайнерски екипа работят в тясно сътрудничество. Докато UX-екипът разработва приложението на елементите в сайта и се грижи за ефективното обслужване нуждите на потребителя за достигане до информацията, UI-екипът работи върху това как ще се появят всички тези елементи на интерфейса на монитора.